I Would Like To See A Lynx

Mit første besøg ved huset i 2023 er i slutningen af april. Næsten al sneen er smeltet, så jeg kan køre hele vejen ned til huset.

Jeg sætter mit tjurskjul op og et par dage senere overnatter jeg i det. Jeg hører nogle tjurer lande ved skumringstid, så jeg er naturligvis spændt på, hvordan tjurspillet vil forløbe, når det bliver lyst. Desværre er vejret overskyet og blæsende, så mit indtryk er, at der kun er 2 tjurer, der har gang i spillet. Jeg kan tilmed ikke engang se dem fra mit skjul, så det er en træt og billedløs naturfotograf, der kryber ud af skjulet ved 10-tiden. Sådan kan det gå. Næste år vil jeg forsøge at sætte skjulet op nogle uger før, jeg skal fotografere og se mere på vejrudsigten, så jeg kan vælge bedre vejr til tjurfotograferingen.

Rødstrubet lom havde jeg også håbet på, men isen er ikke smeltet på skovsøerne, så lommerne er endnu ikke ankommet til deres ynglesøer. De eneste lommer jeg ser, er 3 sortstrubede lom på den lokale sø den dag, jeg kører hjem.

Elge så jeg ingen af. Det tætteste var et træ i elven, der mindede om en drikkende elgko.

 

I begyndelsen af juni var jeg atter oppe ved huset og på det tidspunkt