I Would Like To See A Lynx

I slutningen af april bliver det igen tilladt at tage til Sverige efter at corona-restriktioner har forbudt indrejse i lang tid. Jeg ser og hører slagugle lige udenfor huset flere aftener i træk, så jeg begynder at tro på, at slaguglen har taget min opsatte fuglekasse i brug.

Der kommer også rådyr frem flere gange lige udenfor huset. De er på jagt efter nye skud, der titter frem. Jeg tager også en overnatning på tjurspillepladsen, men der er meget trangt i skjulet, så næste år må jeg forbedre forholdene i skjulet.