I Would Like To See A Lynx

Lynx project –  Part 53 – August 2018
Midt i august er jeg oppe i huset sammen med min far og min bror. Vi får repareret og malet en hel del vinduer, hvilket pynter meget på huset.
Naboen er kommet videre med “vandanlægget” i kælderen, men det lykkedes os ikke at etablere el til pumpen, så det må vente til næste år.
Skunkrummet med solenergianlægget og de elektriske installationer bliver gjort musetæt – håber jeg. Det vil vise sig, om der er museekskrementer efter vinteren !
Vi ser ikke mange dyr, da vi er ved huset næsten hele tiden. En ung hare kommer dog forbi og lader sig paralysere af min bror, mens jeg når at få taget nogle billeder.
07 - 0818 - Snehare - 99a - Bergslagen
En meget frisk skorstensfejer kommer forbi. Han har tilsyneladende ingen problemer med højder og stiller sig fint an oppe på skorstenen, da jeg beder om at tage et billede :-).
Skorstensfejer 21-08-2018