I Would Like To See A Lynx

Lynx project –  Part 51 – June 2018
I begyndelsen af juni tager jeg atter op til det svenske hus og denne gang har jeg selskab af Thomas, som er en meget ivrig naturfotograf, der ikke kun interesserer sig for pattedyr men også holder af at tage billeder af de små dyr.
Vi når ikke engang at bære vores bagage ind i huset, før Thomas har fundet en sort hugorm, som han lidenskabeligt går i gang med at fotografere. Thomas når at tage en hel del billeder af hugormen, før han ænser de mange små insekter – knotene – der er i gang med at spise hans bare arme.
Senere finder Thomas en slangeham på over 1 meters længde ved siden af en stor sort hugorm. En fin souvenir.

Thomas og jeg har planlagt, at vi fotograferer fra 21 til 05 og slapper af den resterende tid af døgnet ved huset. Planen går rimeligt det første døgn, hvor vi starter med at sidde ved et godt udsigtspunkt høje oppe i terrænet.
11 - 0609 - Udsigt mod vest - 01 - Bergslagen
Der er dog knastørt oppe i højderne og ikke meget liv, så da det begynder at blive mørkt søger vi ned mod en sø og tilbringer den mørkeste tid af natten der, dog uden at der dukker noget spændende op. På vej hen til søen ser vi dog en slagugle, der sætter sig i et træ.
11 - 0608 - N. Nordtjärnen - 01 - Bergslagen
08 - 0608 - Slagugle - 01 - Bergslagen
Efter en lang vandretur tilbage efter bilen, når vi lige akkurat hen til det lokale elgsted om morgenen, inden elgene går i skjul. Der er et meget spændende lys på elgstedet, så vi får flere gode billeder.
02 - 0609 - Råbuk - 04 - Bergslagen 03 - 0609 - Elg i dis - 03a - Bergslagen 03 - 0609 - Elg i gul dis - 01 - Bergslagen 03 - 0609 - Elg i knot - 03 - Bergslagen 03 - 0609 - Elgko æder græs - 01 - Bergslagen 03 - 0609 - Elgko æder græs - 05 - Bergslagen 03 - 0612 - Elgko - 26 - Bergslagen
Desværre er der ganske mange knot fremme, så vi justerer vores plan om at være ude hele natten og forsøger i stedet at sidde ude til mørket falder på, kører hjem til huset og sover til kl. 3 om morgenen, hvorefter vi kører hen til det lokale elgsted.
Planen fungerer fint, selv om vi får et stort søvnunderskud. Den 2. morgen efter ankomsten til huset er vi så heldige at støde på nogle ganske små rævehvalpe, der ligger og sover på vendepladsen ved det lokale elgsted. Dem er vi så heldige at kunne fotografere 2 morgener og 2 aftener. Det meste af tiden virker de til ikke at ænse os overhovedet og tager deres brydekampe, selv om vi sidder i bilen på mindre end 10 m’s afstand.
04 - 0610 - Rævehvalpe på vendeplads - 01 - Bergslagen
04 - 0610 - Rævehvalpe på vendeplads - 04 - Bergslagen 04 - 0611 - Rævehvalpe på vendeplads - 06 - Bergslagen 04 - 0611 - Rævehvalpe på vendeplads - 27 - Bergslagen 04 - 0612 - Rævehvalpe på vendeplads - 05 - Bergslagen 04 - 0612 - Rævehvalpe på vendeplads - 12 - Bergslagen 04 - 0612 - Rævehvalpe på vendeplads - 99 - Bergslagen
En aften kører jeg lidt nordpå og sætter mig et sted, hvor der er en fantastisk udsigt over en sø et sted, hvor jeg tidligere en vinter har fundet ulvespor. Der dukker desværre ikke andre dyr op end et par traner og så hundredvis af knot, der gør, at jeg må sidde med 2 fintmaskede net over hovedet for at holde det ud. Det gør det noget vanskeligere at holde øje med omgivelserne, specielt når mørket falder på.
https://www.youtube.com/watch?v=T2cNFkEKWgQ
Thomas og jeg tager også på udflugt til elven, hvor det vrimler med såkaldt blåvinget eller blåbåndet pragtvandnymfe. Thomas fotograferer nymferne, mens jeg tager på en spændende tur på elven i min gummikajak. Elven er ganske varm men meget lavvandet, så jeg må ofte løfte kajakken, når kajakken går på grund. Der er mange bæverhuller i elvbrinkerne, men de ser ikke friske ud, så måske har bæverne midlertidigt forladt elven på grund af den lave vandføring.
10 - 0611 - Pragtvandnymfe - 01 - Bergslagen
Efter 5 dage i huset tager Thomas og jeg sydpå igen. Jeg tager det ene batteri fra solenergianlægget med hjem, så min bror Jens kan måle dets kapacitet, således at vi kan få afklaret, om vi er nødt til at udskifte vores 2 batterier.