I Would Like To See A Lynx

Lynx project – Part 31 – Februar 2016
I slutningen af februar var jeg atter på en vintertur i Bergslagen. Det var ganske koldt men ellers meget smukt vejr og snedybden passede perfekt til at gå på sporjagt.
Jeg fandt spor efter en enlig ulv mindre end 100 m fra grunden og flere andre steder i området fandt jeg spor efter en enlig ulv. Jeg fulgte sporet så langt jeg kunne, men når ulven havde gået meget op ad bakke, var det meget trættende at følge, så jeg stødte ikke på noget spændende i sporet. Der var også mange rævespor og ulvesporet havde også krydset en elgspor et sted.
Vildtkameraerne har været i gang hele vinteren og der er ganske mange billeder af ræve og skovmår. En sjælden gang er der også elg, rådyr og snehare på billederne. Dyrene trækker formentlig ned mod lavere snedybder om vinteren, så der er småt med vildt.
En ræv med en meget skabangrebet hale dukkede også op på et af billederne.
M2E62L195-195R385B311